Digitaal lesmateriaal


Binnen de IRIS-scholen is door enthousiaste docenten allerlei digitaal lesmateriaal ontwikkeld ter ondersteuning van bestaande lesmethodes. Dit platform wordt ingezet om het binnen IRIS ontwikkelde materiaal zo breed mogelijk toegankelijk te maken voor al onze docenten.

De volgende indeling is gemaakt:

IRIS lesmateriaal: binnen de IRIS-scholen ontwikkeld digitaal lesmateriaal, ingedeeld naar vak

Algemeen:  interessante websites voor lesmateriaal, methodes of tips om zelf aan de slag te gaan. Veelal met aanbeveling van IRIS-docenten.Heb je zelf ook materiaal ontwikkeld en wil je dit graag delen met andere IRIS-docenten? Stuur dan een mail naar de netwerkcoördinator O&O IRIS a.vanleeuwen@iris-cvo.nl Het materiaal wordt dan snel via deze plek openbaar gemaakt.