Algemeen

Interessante websites om lesmateriaal te zoeken, methodes te zoeken of om zelf aan de slag te gaan.

Aanbevolen door:

Richard Jones (r.jones@haemstede-barger.nl):
Een paar weken geleden was mijn Engels nichtje (leeftijd 13) op bezoek bij mij. Zij zat, zoals 90% van alle pubers, continu achter haar mobieltje. Ik vroeg haar, "What are you doing on your phone all the time, facebook ?" Zij zei, "No, I'm practising my Latin !". Zij zat op een app die QUIZLET heet. Ik kan het aanraden voor alle docenten, in het bijzonder m.v.t. docenten. Het is vergelijkbaar met WRTS maar veel aantrekkelijker. Als je nieuwsgierig bent, ga na
www.quizlet.com  en zoek Haemstede-Barger. Docent account kost € 19,00.

Francois Roosegaarde (roo@kajmunk.nl):
Mijn 4 havo wiskunde A vindt kahoot geweldig. www.getkahoot.com  voor het maken van een enquête  en www.kahoot.it  om ze in de klas via de browser te gebruiken.

Els van der Zande (e.vanderzande@kajmunk.nl
Engels: uitdagend voor leerlingen, ze kunnen zelfs punten behalen www.duolingo.com

Kees Torn maakte geniaal liedje met Engelse woorden in combinatie met de Nederlandse vertalingen... ach, kijk zelf maar, dan snap je het wel. (Uit zijn voorstelling 'Doe mee en win'). filmpje Kees Torn

EJ Oppelaar (ej.oppelaar@hvc.nl):
http://www.wikiwijs.nl/tools/maken/ Collega's op mijn school (HVC) hebben hiermee goede ervaringen om zelf lesmateriaal te maken.

Jorrit de boer (j.deBoer@ecl.nl):
www.versal.com
Een simpele 'course builder' waarmee docenten gemakkelijk een digitale lessenserie kunnen ontwerpen en publiceren. Een mooi platform om bijvoorbeeld het flip the class principe te stroomlijnen en te begeleiden. Maar het platform kan breed ingezet worden. Voor de meeste schoolvakken zijn slimme apps ontworpen om de informatie interactief aan leerlingen te presenteren. Ook kan het platform gebruikt worden om leerlingen oefeningen te laten maken of toetsen af te nemen.


www.wikiwijsleermiddelenplein.nl
Wikiwijsleermiddelenplein is een gezamenlijk initiatief van Kennisnet, de Open Universiteit en SLO. Het platform biedt een mix van open en gesloten lesmateriaal, informatie over lesmethodes en professionaliseringsmateriaal over het gebruik en de toepassing van leermiddelen.

De leermiddelen die via Wikiwijsleermiddelenplein worden aangeboden, zijn onderverdeeld naar methodes en lesmateriaal. Het platform is opgebouwd uit drie hoofdactiviteiten:

Lesmateriaal zoeken
Hier vind je een overzicht van alle beschikbare lesmaterialen, voor het basisonderwijs tot en met universitair onderwijs. De meeste digitale lesmaterialen zijn gratis en bovendien vrij in het onderwijs te gebruiken. Daarnaast kan ook worden gezocht naar niet-digitaal materiaal of materiaal met kosten.
Methodes zoeken
Hier kun je zoeken naar beschikbare lesmethodes, voor het basisonderwijs tot en met het middelbaar beroepsonderwijs. Via een vergelijkingsmodule kun je de methodes op verschillende kenmerken vergelijken en zo tot de juiste keuze komen voor jouw onderwijssituatie.
Zelf aan de slag
Hier kun je direct aan de slag om zelfstandig of samen met collega’s lesmateriaal te maken. Ook kun je gemaakte lesmaterialen delen met anderen of een persoonlijke profielpagina aanmaken of oproepen. Let op: voor deze activiteiten is een inlog vereist.

www.vo-content.nl
Stercollecties VO-content
Op dit moment zijn er 63 Stercollecties. Per 1 augustus 2015 komen daar 22 nieuwe bij. Elke Stercollectie wordt doorontwikkeld tot en met het eindexamenjaar.
De Stercollecties staan op de website van VO-content en in Wikiwijs. Het materiaal wordt ontwikkeld door StudioVO en de Wageningse Methode.

De docent als architect
Het doel van de Stercollecties is om maatwerk beter mogelijk te maken, met de gedachte dat één standaard, één methode daarvoor niet volstaat. Een Stercollectie biedt de docent een betrouwbare complete basis van kerndoelen en eindtermen. Het materiaal bestaat uit bouwstenen, die hij naar eigen inzicht en op zijn eigen manier kan inzetten, combineren en aanvullen.
In Wikiwijs Maken kan de docent (re)arrangeren met een Stercollectie. Kijk ook eens naar Ordenen/maken lesmateriaal met Wikiwijs Maken. Van 9 Stercollecties zijn zelfs de teksten, opdrachten en toetsen tot in detail aan te passen!

www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Taal_en_rekenen/KEN_Handreiking_kwaliteit.pdf
Handreiking van Kennisnet ter bevordering van de kwaliteit van digitaal leermateriaal. Zie pdf.