IRIS lesmateriaal

Het binnen de IRIS-scholen ontwikkelde digitale lesmateriaal is op deze pagina verzameld en ingedeeld per vak en per school (i.v.m. onderwijsniveau). Heb je zelf digitaal materiaal gemaakt en wil je dat delen met je collega's, stuur dan een mail naar de coördinator O&O IRIS Annemarie van Leeuwen a.vanleeuwen@iris-cvo.nl
 

  Aardrijkskunde
HVC 3VWO (Fort Europa: lessenserie)


     Biologie
Haemstede Barger Mavo 4 VMBO T (Transport)
Haemstede Barger Mavo 4 VMBO T (Ecologie)                                               
Kaj Munk College
HVC 2VWO (Voeding en vertering)
HVC 2 H/VWO (Mens en milieu)
HVC 2 H/VWO (Lang leve de longen)


 Economie/M&O
HVC Havo/VWO 


   Nederlands
Kaj Munk College
SG Thamen
S
G Thamen (extra ondersteuning woordenschat)


     Engels
Kaj Munk College
SG Thamen


     Frans
ECL (extra oefenmateriaal grammatica)
ECL (aanvullend materiaal bij methode Carte Orange)
Haemstede Barger Mavo