COACH IN HET ONDERWIJS (POST-HBO OPLEIDING)

De Post HBO opleiding ‘Coach in het onderwijs’ van CNA  is onderdeel geworden van de Stichting IRIS, een schoolbestuur voor CVO, die professionalisering hoog in het  vaandel heeft staan. We maken samen met de opleiding Supervisor in het onderwijs en de training Masterclass Video interactie begeleiding deel uit van een professionaliseringsunit binnen de Stichting IRIS.

 

Coaching is een belangrijk middel in professionele en persoonlijke ontwikkeling in het kader van de onderwijsvisie van de eigen (onderwijs) organisatie. Via individuele coaching en collegiale consultatie of intervisie faciliteert de coach het leren en de ontwikkeling. Spreekt dit je aan en wil je je ontwikkelen tot coach in het onderwijs? Deze post-HBO opleiding geeft je een goede basis.

Voor wie?
Medewerkers die erkende of toegekende taken hebben op het gebied van begeleiding van personeel en personeelsleden ook daadwerkelijk in de school begeleiden. Om deel te kunnen nemen dien je in het bezit te zijn van een onderwijsbevoegdheid en minimaal vijf jaar werkzaam te zijn in het onderwijsveld.

Resultaat
Je beschikt over een samenhangend geheel van competenties om te functioneren als integrale coach in de schoolorganisatie.
• je kunt individuele coachgesprekken voeren
• je kunt een collegiale consultatie organiseren en leiden
• je bent gesprekspartner van het management waar het gaat om de rol en plek van coaching in de professionalisering
• je ontvangt het erkende Post-HBO registerdiploma Coach in het onderwijs


Inhoud en werkwijze
De opleidingsstof is onderverdeeld in vier kernthema's:
1. Kennismaking, begripsbepaling en plaatsing van coaching binnen het geheel van personeelsbegeleiding.
2. Individuele coaching.
3. Les/werkbezoek.
4. Collegiale consultatie.

Per bijeenkomst wordt een casus, een eigen werkervaring van een van de deelnemers, besproken. De opleider geeft hiervoor een inhoudelijk referentiekader aan in de vorm van literatuur. De casuïstiek heeft betrekking op de drie verschillende vormen van coaching: individuele begeleidingsgesprekken, lesbezoek en het opzetten van onderlinge coaching of collegiale consultatie en beleidsadvisering. Tijdens de opleiding is er drie keer een collegiale consultatie. In kleine groepjes van maximaal vier personen werken de deelnemers dan aan hun persoonlijke leervragen en doelen uit hun opgestelde Persoonlijk Ontwikkelings Plan. De opleiding wordt afgesloten met een eindwerkstuk.

Bijzonderheden
De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post-HBO en erkend door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching LVSC. Ieder jaar vindt evaluatie van de cursussen plaats door een onafhankelijke evaluatieservice. De uitkomsten daarvan worden voorgelegd aan de veldadviescommissie. Vervolgens wordt gekeken waar verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Deze opleiding biedt IRIS/CNA ook aan als incompany-opleiding.

Wanneer en waar
In totaal zijn er 18 bijeenkomsten die om de twee weken op de woensdag in Almere plaatsvinden. De bijeenkomsten zijn van 13.30 tot 18.30 uur. Uitzonderingen hierop zijn: de eerste bijeenkomst (van 10.00 tot 18.00 uur), de tiende bijeenkomst (van 10.00 tot 18.00 uur) en de laatste bijeenkomst met eindgesprekken en diplomering (10.00 tot 18.00 uur). De totale studiebelasting is 336 uur (13 EC)
De startdatum voor het studiejaar 2017- 2018 is 13 september.

De overige data zijn: 27.09, 11.10, 01.11, 15.11, 29.11, 13.12, 10.01, 24.01, 07.02*, 07.03, 21.03, 11.04, 25.04, 16.05, 30.05, 13.06. 27.06* (* afwijkende tijden nl. 10.00-18.00 uur)

Kosten
De prijs van de opleiding  2017 - 2018 bedraagt  € 4.495,- inclusief de usb-stick met artikelen e.a. Daarnaast moet gerekend worden op een bedrag van ongeveer € 150,- voor boeken.

Inschrijven opleiding
Via het online aanmeldingsformulier kun je je inschrijven voor de opleiding Coach in het onderwijs

Meer informatie

Opleider / coördinator : Heleen Florusse en Mieke de Leeuw
E:  h.florusse@iris-cvo.nl m.deleeuw@iris-cvo.nl

Praktisch / organisatorisch: Annemarie van Leeuwen
E:  a.vanleeuwen@iris-cvo.nl
T:  023-5483800
W: http://www.stichtingiris.nl

Download hier de programmagids 2017-2018