Coaching en intervisie trajecten van individuele medewerkers en teams.

Voorbeelden hiervan zijn: 

Coaching van schoolleidersteams als groep en individueel op leiderschap en teamsamenwerking.

Teamontwikkeling  waarbij de focus ligt op het benutten van de teamrollen (Belbin), het waarderen van verschillen via het werken met Kernkwadranten (Daniel Ofman) en het uiteindelijk effectiever en prettiger samenwerken en communiceren in en vanuit het teamoverleg. Het traject is daarmee een combinatie van teamontwikkeling, gespreksvaardigheid en teambuilding.

Management Drives (MD)  als hulpmiddel in professionaliseringtrajecten van teams en individuen in om elkaars persoonlijke drijfveren te (h) erkennen en professioneel gedrag, ook op teamniveau, te kunnen duiden en verbeteren.

Mentortraining

Didactisch Coachen 

Oriëntatie op Transactionele Analyse (TA) voor een gemengde groep van ongeveer 10 docenten.

Training samenwerking en communicatie 

Meer informatie:

Ruud Jansen, r.jansen@iris-cvo.nl