SUPERVISOR IN HET ONDERWIJS VOOR AFGESTUDEERDE COACHES (Verkorte opleiding, 15 maanden)


De opleiding ‘Supervisor in het onderwijs’ bestaat al ruim 25 jaar onder de vlag van het Centrum van Nascholing en leidt gecertificeerde coaches op tot het register post-hbo diploma Supervisor in het onderwijs bij de Stichting CPION (Centrum Post-Initieel Onderwijs Nederland). Dit diploma bestaat uit drie modules, namelijk de methodisch didactische scholing, de leersupervisie I en een Werkstuk gebaseerd op een thema uit de Supervisiekunde volgens de eisen van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).

Na het behalen van het register post-hbo diploma bestaat de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen tot geregistreerd Supervisor bij de LVSC. Hiervoor is het nodig dat je Leersupervisie II met goed gevolg afsluit.
De opleiding ‘Supervisor in het onderwijs’ van het Centrum voor Nascholing is onderdeel geworden van de Stichting IRIS, een schoolbestuur voor CVO, die professionalisering hoog in het vaandel heeft staan. We maken samen met de opleiding Coach in het onderwijs en de training Masterclass Beeldbegeleiding, voorheen Video interactie begeleiding deel uit van een professionaliseringsunit binnen de Stichting IRIS.

Voor wie?
Personen die in het bezit zijn van een coachdiploma dat erkend wordt door o.a. de NOBCO, LVSC/ST!R stellen wij in de gelegenheid om de opleiding Supervisor in het onderwijs in ruim een jaar te behalen, mits je een supervisie van tenminste tien zittingen hebt ontvangen over de eigen coachpraktijk. Mocht je over aantoonbaar vergelijkbare ervaring bezitten dan kun je contact met ons opnemen voor een toelatingsgesprek.

Resultaat
De cursist, supervisor in opleiding, ontwikkelt:
• inzicht in supervisie als te onderscheiden begeleidingsmethodiek ten opzichte van andere begeleidingsvormen zoals werkbegeleiding, coaching, consultatie en intervisie;
• inzicht in de verschillen tussen leer- en werkculturen van de functie van supervisor en die van het eigen primaire beroep;
• kennis over de eigen houding, de hantering van eigen gevoelens en handelingsvaardigheden bij het geven van supervisie;
• bekwaamheid in het hanteren van zichzelf in de supervisiesituatie, van de eigen persoon, het eigen beroep en van het organisatorisch kader van waaruit hij als supervisor optreedt;
• bekwaamheid in het organiseren en structureren van supervisie en het ontwikkelen van een eigen supervisiestijl.

Bijzonderheden
De opleiding is een verkorte variant van de door de Stichting CPION erkende post-hbo tweejarige registeropleiding Supervisor in het onderwijs. De verkorte opleiding omvat 15 maanden en vraagt een tijdsinvestering van 732 uur (26 EC).

Waar en wanneer
De opleidingsbijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam. Aristozalen, Teleportboulevard 100, 1043 EJ Amsterdam Sloterdijk.

De opleiding Supervisie bestaat uit tien plenaire - , zes intervisie bijeenkomsten + 3 gastcolleges
De plenaire bijeenkomsten zijn gepland op dinsdagen van 9.30 tot 17.00 uur. 
Data voor het cursusjaar 2017-2018: 19 sept, 10 oktober, 31 oktober, 21 november, 12 december 2017, 23 januari, 6 maart, 27 maart, 24 april, 29 mei en 3 juli 2018 afronding/uitreiking certificaten methodisch didactische scholing.
3 Gastcolleges + Begeleiding werkstuk schrijven vinden plaats op 19 juni, 11 september en 25 september.
Intervisiebijeenkomsten worden in onderling overleg afgesproken zonder tussenkomst van de opleider. Ook de locatie van deze bijeenkomsten wordt door de deelnemers zelf bepaald. De lengte van deze bijeenkomsten ligt meestal rond de twee á drie uur.

Kosten
De prijs van de opleiding  2017 - 2018 bedraagt € 4.495,- inclusief lunches en een digitale syllabus. Daarnaast moet gerekend worden op een bedrag van ongeveer € 350,- voor boeken.

De module leersupervisie I maakt onderdeel uit van het register post-hbo diploma Supervisor in het onderwijs. Deze module leersupervisie is niet inbegrepen in de prijs van de opleiding. Afhankelijk van het aantal supervisanten tijdens de leersupervisie en natuurlijk afhankelijk van het  gehanteerde tarief van de  leersupervisor ligt de prijs voor een individueel traject  gemiddelde op € 2500,--; een leersupervisie in een groepje kost gemiddeld € 1750,-- per persoon.

Inschrijven opleiding
Via het online aanmeldingsformulier kun je je inschrijven voor de opleiding Supervisor in het onderwijs

Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van toetsing van de toelatingscriteria in een toelatingsgesprek. Je kunt gedurende het gehele schooljaar een toelatingsgesprek aanvragen bij de opleider/coördinator Adrie Beljaars.  We maken je erop attent dat  het voor de toelating een vereiste is dat  je een supervisietraject volgt of gaat volgen van tien bijeenkomsten uitgevoerd door een LVSC geregistreerd supervisor en gericht op de eigen coachpraktijk.

Toelatingsgesprekken
Je kunt je, na inschrijving, aanmelden voor een toelatingsgesprek bij Adrie Beljaars, opleider en coördinator van de opleiding. Via de e-mail kunt u informatie aanvragen en/of in onderling overleg een passende telefonische afspraak maken.

Informatie:

Opleider / coördinator: Adrie Beljaars,
E:  a.beljaars@iris-cvo.n

Praktisch / organisatorisch: Annemarie van Leeuwen
E:  a.vanleeuwen@iris-cvo.nl
T:  023-5483800
W: http://www.stichtingiris.nl

Download hier de programmagids 2017-2018