MASTERCLASS VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING / BEELDBEGELEIDING

De IRIS/CNA Masterclass video interactie begeleiding is bedoeld voor professionele begeleiders in het onderwijs die zich willen verdiepen in de methodiek van video interactie begeleiding. Meer en meer wordt gebruik gemaakt van de naam Beeldbegeleiding, vanaf dit jaar zal deze naam ook bij IRIS/CNA worden gehanteerd.

In deze masterclass Beeldbegeleiding maken deelnemers kennis met een vorm van coaching waarbij zelf gemaakte videobeelden in de onderwijspraktijk kunnen worden ingezet om het leren van de coacheé te ondersteunen. Je huidige begeleidingsvaardigheden komen goed van pas als het gaat om het leren feedback geven met geselecteerde fragmenten uit je beeldmateriaal.

Voor wie?
Coaches, supervisoren en leraren met een begeleidende functie; medewerkers van scholen of schoolbegeleidingsdiensten met een begeleidende functie op schoolniveau en leraren van een lerarenopleiding voor PO of VO met een functie als stagebegeleider. De groepsgrootte ligt tussen de 5-10 deelnemers. Bij meer dan 10 deelnemers wordt een tweede groep gestart.

Resultaat
• Je beheerst de technische en ethische aspecten van het filmen.
• Je bent in staat de principes van de basiscommunicatie te herkennen en te hanteren.
• Je bent in staat om leerwensen te helpen ontwikkelen n.a.v. een intakegesprek en/of een feedbackgesprek.
• Je bent in staat om een activerend feedbackgesprek te voeren waarin het beeldverhaal, jouw geselecteerde fragmenten, sturend zal zijn.
• Je krijgt meer zicht op de context waarin beeldbegeleiding een plaats kan krijgen binnen jouw organisatie.

Inhoud en werkwijze
Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de uitgangspunten, theorie en praktijk van video interactie. Je legt steeds de verbinding met je ervaring als coach/supervisor in het onderwijs. De zelfgemaakte video-opnamen uit jouw onderwijspraktijk dienen als oefenmateriaal voor het:
- bekijken van de beelden;
- analyseren en selecteren van fragmenten;
- hanteren van het begrippenkader van de basiscommunicatie;
- ontwikkelen van leervragen;
- voeren van een activerend video interactie feedbackgesprek.

Bijzonderheden
Je moet in je werk continu kunnen beschikken over een digitale videocamera, tablet, telefoon en laptop.

Waar en wanneer
De training duurt vijf dagdelen, altijd van 13.00 tot 16.30 uur.  Bij meer dan 10 deelnemers wordt een tweede groep gestart. Voor de inschrijvingen geldt dat wie het eerst komt die het eerst maalt.
1e groep: 2 oktober, 6 november, 11 december 2017, 15 januari, 12 februari 2018

De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam of directe omgeving.

Kosten
Cursusjaar 2017-2018 zijn de kosten € 1395,- per deelnemer.

Inschrijven opleiding
Via het online aanmeldingsformulier kunt u zich inschrijven voor de Masterclass video interactie begeleiding


Opleider / coördinator: Adrie Beljaars,
E:  a.beljaars@iris-cvo.nl 

Praktisch / organisatorisch: Annemarie van Leeuwen
E:  a.vanleeuwen@iris-cvo.nl
T:  023-5483800
W: http://www.stichtingiris.nl

Download hier de programmagids 2017-2018