WERKPLAATS ONDERWIJSONTWERP

Het Leren van Morgen vraagt om een flexibele docent in kijken, denken & voelen over onderwijs die dit kan vormgeven in de eigen onderwijspraktijk. Tussen jou als docent en je leerlingen ontstaan partnerschappen in wat jullie leren en hoe jullie dat doen om zo niet alleen het beste in jezelf, maar ook in elkaar naar boven te halen. Leren is daarmee ook een sociaal proces dat jij als docent begeleidt. Het is jouw rol om leerlingen te inspireren, uit te dagen en te prikkelen zodat ze kunnen leren. Iedere leerling weet zich gezien en voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Jij en je collega’s benutten jullie professionaliteit ten volle om  voorwaarden te scheppen waardoor iedereen leert. 


Om je te helpen dit pad van het Leren van Morgen verder in te vullen, zullen we je gericht ondersteunen in jouw ontwikkeling naar meer flexibiliteit in je houding en gedrag in het onderwijs. Hierdoor kom je nog meer aan het stuur te staan van je eigen leerproces en kun je invulling geven aan het partnerschap tussen jezelf en jouw leerlingen. Dit gebeurt in verbinding met de buiten- en binnenwereld. Kernbegrippen hierbij zijn verwonderen, inspireren, uitdagen, prikkelen, ontmoeten, talent ontwikkelen, kwaliteiten benutten en eigenaarschap.


Deze gerichte ondersteuning hebben we de IRIS Werkplaats OnderwijsOntwerp (WOO) genoemd. De werkplaats kent een flexibele structuur, waarin alle ruimte is voor je eigen visieontwikkeling op onderwijs en het ontwerpen van onderwijsproducten in welke vorm dan ook. Jij en je werkplaatscollega’s doen ervaring op met creatieve werkvormen en buiten de muren van de eigen school gaan jullie verkennen wat zich daar afspeelt. Het leertraject van de werkplaats zal zich organisch ontwikkelen, samen met en door jullie zelf. Omdat leervragen en werksituaties verschillen zal het pad voor een ieder van jullie verschillend zijn.


Wel staan drie pijlers vast: het LEREN, het  SAMEN en het ONTWERPEN. Bij iedere pijler horen experts, theorieën, locaties, praktijkvoorbeelden, tools etc. Daaruit kies jij die zaken die je verder helpen op jouw pad. Het leren samen ontwerpen zal vooral ook draaien om integratie van deze drie pijlers. Integratie van de onderwerpen, tussen de deelnemers, maar zeker ook integratie van de werkplaats en haar producten in de scholen.

Dus beste collega, wil jij:
 Je verwonderen en je laten inspireren voor een eigen onderwijsontwerp?
 Aan het stuur staan van je eigen leerproces?
 Je professionele ruimte benutten?
 Naadloos inhoud, didactiek en ICT integreren?
 Met collega’s, leerlingen en externen praktische ontwerpresultaten realiseren?

Ga dan mee op expeditie bij de IRIS Werkplaats OnderwijsOntwerp!
 

Laat dan van je horen via: woo@iris-cvo.nl

Waar en wanneer

De werkplaatsen vinden plaats op locaties rondom Heemstede/Hoofddorp. De WOO bestaat uit een startbijeenkomst voor de zomer, een twee-daagse in september, 9 werkplaatsen en een finale. Data voor 2017-2018 zijn: 27 juni, 21 & 22 september, 13 oktober, 9 november, 7 december, 11 januari, 15 feburari, 15 maart, 12 april, 17 mei, 14 juni en 5 juli. De twee-daagse is voltijd, alle overige bijeenkomsten zijn van 14.30 -21.00 uur.  

Kosten
De prijs van de opleiding  2017 - 2018 bedraagt  € 4.495,-

Inschrijven opleiding
Via het online aanmeldingsformulier kunt u zich inschrijven voor de Werkplaats OnderwijsOntwerp